Καθαρισμοί νοσοκομείων

 

 Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουμε (καθαριότητα, βιοκαθαρισμός χώρων ασθενών και χειρουργείων) συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της υγιεινής, της ασφάλειας και της άνεσης των περιβαλλόντων υγειονομικής περίθαλψης.
 Οι λύσεις μας ενισχύουν τα εξατομικευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα του πελάτη και τελικά συμμετέχουν στη βελτίωση της απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας και της φήμης του πελάτη μας, με αποτέλεσμα:

 

φώτο καθαρισμοί νοσοκομείων

 
Μειωμένα ποσοστά νοσοκομειακών λοιμώξεων

 

  Ενισχυμένα ποσοστά ανάρρωσης

 

 Βελτιωμένη ασφάλεια για προσωπικό, επισκέπτες,  ασθενείς

 

 Βελτιωμένη ικανοποίηση ασθενούς και προσωπικού

 

 Αυξημένη παραγωγικότητα

 

 Βελτιωμένη εικόνα και φήμη εταιρείας

 


Yπηρεσίες καθαρισμού των νοσοκομείων

 

Οι υπηρεσίες καθαρισμού των νοσοκομείων έχουν άμεση επίδραση στις κλινικές εκβάσεις

Ο καθαρισμός είναι σημαντικός οπουδήποτε και αν γίνει, αλλά στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι υποτιμητικό να λέμε ότι μπορεί συχνά να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Είτε σε κλινικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου είτε σε δημόσιους χώρους ενός νοσοκομείου, η εφαρμογή ορθών μεθοδολογιών καθαρισμού, που υποστηρίζεται από αυστηρή εκπαίδευση του προσωπικού, είναι κρίσιμη.

Η General Cleaning Services προσφέρει μια σειρά προτάσεων καθαρισμού σχεδιασμένων ειδικά για περιβάλλοντα υγείας, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων τόσο για ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Χρησιμοποιώντας αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης και επιχειρησιακά εργαλεία που δίνουν έμφαση στην κατάρτιση και επίβλεψη του προσωπικού, συνεργαζόμαστε στενά με τους νοσοκομειακούς μας εταίρους για να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες μεθοδολογίες για κάθε διαφορετικό χώρο του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων χειρουργείων, μονάδων ενδοσκόπησης, θαλάμων και δημόσιων χώρων.

φώτο υπηρεσίες καθαρισμού νοσοκομείων

 

 

 


Επιπρόσθετες Εργασίες

 

φώτο καθαρισμοί ξενοδοχείων

Καθαρισμοί ξενοδοχείων
φώτο καθαρισμοί υαλοπινάκων
Καθαρισμοί υαλοπινάκων
φώτο συντήρηση επαγγελματικών χώρων
Συντήρηση επαγγελματικών χώρων
 
 
φώτο βιολογικός καθαρισμός
Βιολογικός Καθαρισμός
φώτο καθαρισμός σκαφών
Καθαρισμός σκαφών
φώτο απολυμάνσες- απεντομώσεις
Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις