Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις


 Η επαγγελματική και δημόσια υγεία ασχολείται με όλες τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας σε δημόσιους χώρους και στο χώρο εργασίας και έχει μια ισχυρή έμφαση στην  πρόληψη των κινδύνων.

Οι απολυμάνσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημόσιας και επαγγελματικής υγείας.

Παράλληλα με τις απεντομώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο σε επαγγελματικούς   όσο και σε οικιακούς χώρους η General Cleaning Services σας παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση με σίγουρα αποτελέσματα


φώτο απολύμανση
 

Απολυμάνσεις

Οι καλές συνθήκες υγιεινής έχουν σημαντικό ρόλο σε όλους τους χώρους επαγγελματικούς και οικιακούς.

Με τις απολυμάνσεις της  General Cleaning Services  θα διενεργηθούν όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών όπως μύκητες, βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα.

Χώροι οι οποίοι έχουν μικρή ανοχή σε παθογόνα μικρόβια όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και οικιακοί χώροι είναι η εξειδίκευση της εταιρείας μας.

Οι απολυμάνσεις των χώρων προϋποθέτουν αρχικά τον καθαρισμό από έμπειρο προσωπικό και την εξυγίανση τους σε ένα καλό επίπεδο ώστε η απολύμανση να είναι επιτυχής και να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια. 

 

Απεντομώσεις

Στις εφαρμογές  των απεντομώσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο σε επαγγελματικούς   όσο και σε οικιακούς χώρους  δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων.

Η General Cleaning Services χρησιμοποιεί βιολογικά μέσα και σκευασμάτα φιλικά στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται προσεκτικάαπό το άρτια καταρτισμένο προσωπίκομας ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η Νομοθεσία.

Οι καταπολεμήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση συνήθων εντόμων, όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια, δίπτερα, όπως μύγες και κουνούπια κ.α.

Πραγματοποιούμε εξειδικευμένες εφαρμογές  ακόμη σε Νοσοκομεία,ξενοδοχεία κ.α.

 

φώτο απεντόμωση

 

Καθαρισμός και απολύμανση του περιβάλλοντος επιφανειών στον τομέα της υγείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μόλυνση και την πρόληψη των  ασθενειών. Η General Cleaning Services έχει τις γνώσεις τον εξοπλισμό και το άρτια καταρτισμένο προσωπίκο για να φέρει σε πέρας οποιαδήποτε υπηρεσία της αναθέσετε.

Οι μεθόδοι απολύμανσης - απεντώμοσεις τις οποίες  General Cleaning Services επιλέγει γίνεται πάντα με προσοχή και η εφαρμογή των απολυμαντικών με χημικά μέσα ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ 205/2001). 

 Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τις απολυμάνσεις - απεντομώσεις της General Cleaning Services είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)


 


Επιπρόσθετες Εργασίες

 

φώτο καθαρισμοί νοσοκομείων

Καθαρισμοί νοσοκομείων
φώτο καθαρισμοί υαλοπινάκων
Καθαρισμοί υαλοπινάκων
φώτο συντήρηση επαγγελματικών χώρων
Συντήρηση επαγγελματικών χώρων
 
 
φώτο βιολογικός καθαρισμός
Βιολογικός Καθαρισμός
φώτο καθαρισμός σκαφών
Καθαρισμός σκαφών
φώτο γενικοί καθαρισμοί
Γενικοί καθαρισμοί

 


 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας..

Επικοινωνήστε