Εστίαση στον πελάτη 

Στην General Cleaning Services εστιάζουμε την προσοχή μας στην σωστή και οργανωμένη επικοινωνία με τον πελάτη, ώστε να οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, τόσο για τον πελάτη, όσο και για την εταιρεία μας. Κάθε επιτυχημένη υπηρεσία που προσφέρουμε αποτελεί για εμάς ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας. 

 

Τεχνογνωσία

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε γρήγορα τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και να λαμβάνουμε δράση με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία σε κάθε περίσταση. Η εργατική νομοθεσία και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας είναι δεδομένα για εμάς.

φώτο εστίαση στον πελάτη

Εμπειρία στο χώρο

Το εργατικό δυναμικό μας είναι προσεχώς επιλεγμένο και απόλυτα καταρτισμένο. Η μεγάλη εμπειρία της General Cleaning Services σε κάθε είδους καθαρισμούς, επαγγελματικούς και μη , οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων των οποίων έχει φέρει εις πέρας.  

 


  Διαδικασίες

 

Επικοινωνία

φώτο επικοινωνία

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται στην επικοινωνία της General Cleaning Services με τους Πελάτες της.

 1.Προσδιορισμός και ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών

 2.Έρευνα ικανοποίησης των Πελατών

 3.Χειρισμό των παραπόνων των Πελατών.

Επαγγελματισμός

φώτο επαγγελματικός καθαρισμός

Οι διαδικασίες που ακολουθούμε για ένα επαγγελματικό καθαρισμό:

1. Ποιότητα

   2.Τεχνολογία

3.Διαχείριση

    4.Εκπαίδευση

  


Επικοινωνία με τον πελάτη

 

Γενικος Διευθυντής Έργων

φώτο Γενικός Διευθυντής Έργων- αρμοδιότητες

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων είναι υπεύθυνος για την αποτύπωση της σωστής και τεκμηριωμένης εικόνας των αναγκών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του πελάτη.
Επόπτες

φώτο επόπτες- αρμοδιότητες

Οι Επόπτες Έργων είναι υπεύθυνοι για την διεκπαιρέωση της σωστής εξέλιξης των εργασιών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη.
Εργαζόμενοι

φώτο εργαζόμενοι- αρμοδιότητες

Όλοι οι εργαζόμενοι της General Cleaning Services είναι υπεύθυνοι για την ποιοτική υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πελάτες και την αποδοχή παραπόνων από τους πελάτες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαστε δίπλα σας!