A. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να συλλέγουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχουν οι χρήστες της Ιστοσελίδας, όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, το επάγγελμα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός του τηλεφώνου ή φαξ σας, το ΑΦΜ, η ηλικία, το φύλο, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας και την άποψή σας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους παρακάτω σκοπούς:

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ανεξάρτητους τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να ενημερωθείτε για την ύπαρξη αρχείο δεδομένων, τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας:

General Facility Management gcsservices.gr

Τηλέφωνο σταθερό: 210.9374386

Τηλέφωνο κινητό: 6944911746

Email: elias@generalfm.gr

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λαμβάνουμε εύλογα φυσικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Τμήμα του περιεχομένου, των διαφημίσεων ή/και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παρέχεται από τρίτους που δεν συνδέονται με την Εταιρεία, όπως παρόχους διαφημίσεων. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, beacons ή/και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον σκληρό δίσκο των χρηστών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς, όπως να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων, για στατιστικούς λόγους, για να καθορίζονται οι υπηρεσίες ή τμήματα της Ιστοσελίδας που είναι περισσότερο δημοφιλή και να βλέπουμε ποιες σελίδες και ποιες λειτουργίες επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε αυτές, για την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων κλπ.. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν γίνεται αποστολή cookies. Μεταβείτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή/και λειτουργίες της Ιστοσελίδας που βασίζονται σε αυτά.
B. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λεγόμενα cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης. Δεν κάνουν κακό.

Σε αυτήν τη σελίδα χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας. Αυτά δημιουργούνται όταν ο ιστότοπος καλείται και διαγραφεί αυτόματα. Χρησιμοποιούνται για αναγνώριση εάν επανέλθουμε ξανά στον ίδιο ιστότοπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να λάβουμε ξανά υπόψη τις ήδη πραγματοποιηθείσες προεπιλογές. Δεν αποθηκεύονται ή δεν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα cookies έχουν σκοπό να κάνουν την ιστοσελίδα πολύ φιλική προς το χρήστη. Ορισμένα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Επιτρέπουν στον διαχειριστή του ιστοτόπου να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά που επισκέπτεστε. Αν δεν θέλετε αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει για τη ρύθμιση των cookies και επιτρέπετε αυτό μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Τεχνικά cookies και cookies που εξυπηρετούν συγκεντρωτικούς στατιστικούς σκοπούς

Απαραίτητη δραστηριότητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύσει την περίοδο λειτουργίας του χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, για παράδειγμα δραστηριότητες σε σχέση με την κατανομή της κυκλοφορίας.

Δραστηριότητα σχετικά με την εξοικονόμηση προτιμήσεων, βελτιστοποίησης και στατιστικών στοιχείων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις περιήγησης και για να βελτιστοποιεί την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μεταξύ αυτών των Cookies περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προτιμήσεων γλώσσας και νομισμάτων ή για τη διαχείριση στατιστικών που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

Άλλοι τύποι cookies ή τρίτων που εγκαθιστούν τα cookies

Ορισμένες από τις παρακάτω υπηρεσίες συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και δεν επιτρέπεται να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή μπορεί να τα διαχειρίζεται απευθείας ο Κάτοχος - ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται - χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Αν οι υπηρεσίες που εκτελούνται από τρίτους περιλαμβάνονται στα παρακάτω εργαλεία, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης των χρηστών - πέραν των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν και χωρίς τη γνώση του Κατόχου. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των αναφερόμενων υπηρεσιών.
Γ. ΓΕΝΙΚΑ

Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρεία. Οι όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και της Εταιρεία και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων διαπραγματεύσεων, συζητήσεων ή συμφωνιών, εάν υπάρχουν, μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν. Ωστόσο η χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας υπόκειται στις πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης και στις προειδοποιήσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Οι παρόντες Όροι καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.